Hissar - stolhiss, plattformshiss och trapphiss

Hisservice – Service av hiss

Vi utför alla slag av hisservice, underhåll, reparationer och ombyggnader på alla förekommande fabrikat på marknaden. Vi erbjuder även skötselavtal av hissar. Vi har idag skötsel av hissar i bl. a. Växjö, Karlshamn Nässjö, Eksjö, Värnamo och Olofströms kommuner.

Hisservice

Idag är det lag på att alla nybyggda lägenhetshus med minst tre våningar ska ha hiss. Det betyder att det finns väldigt många hissar som behöver tas hand om. Även om en hiss är ny betyder det inte att hissen inte behöver genomgå regelbunden service för att må så bra som möjligt. För att undvika att större reparationer eller servicearbeten behövs göras så rekommenderar vi starkt att man gör regelbunden hisservice.

Att göra en noggrann kontroll av hissen en gång per år kan förhindra många problem med maskineriet. När vi utför hisservice ser vi till att kontrollera att allt fungerar som det ska och smörja hissens mekaniska delar som behövs smörjas. Vi ser även till att alla nödfunktioner fungerar såsom stoppknapp och ringklocka, vilket finns där så att man ska kunna uppmärksamma folk utanför hissen att något har hänt. Spara pengar genom att låta oss göra regelbunden hisservice på din hiss istället för att reparera efter något allvarligt har hänt. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med din hiss och fråga oss gärna om våra serviceavtal.

Kristoffer utför service av en hiss

Kristoffer förbereder en hiss