DACAPO VÄGG

För säkrare kök

Om din spis saknar fläkt eller du av annan anledning väljer att montera på väggen bakom spisen, väljer du Blå Dacapo, vars sensor då ser ner på spisplattorna. Blå Dacapo stoppar en glömd naken platta före 400 grader om denna inte är skymd av en hög gryta på den bakre plattan.