Våra referensobjekt

Vi har monterat hissar åt Korpalycke Bygg AB

KORPALYCKEBYGG

Korpalyckebygg AB är ett byggföretag med lång tradition, som utför små som stora uppdrag åt både privatpersoner och företag. Företaget har lokal förankning i och omkring Tingsryd. Vi har samarbetat med Korpalyckebygg sedan 1998 och då leverarat allt från lyftbord, plattformshissar och trapphissar.

Vi har monterat hissar åt Växjö Kommun

VÄXJÖ KOMMUN

Växjö Kommun är ett geografiskt, kommersiellt, kulturellt och miljö centrum i södra Sverige och det nav kring vilket hela Sydostregionen växer och utvecklas. Med närmare 80 000 invånare är Växjö en expanderande universitetsstad med många små och medelstora företag inom en mängd olika branscher. Växjö Kommun jobbar mycket med att underlätta vardagen för funktionshindrade genom att installera trapphissar, vertikalhissar, spistimers och trösklar mm.

Vi hjälpte Nässjö kommun med att montera hissar

NÄSSJÖ KOMMUN

Nässjö Kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer och bildades 1971 då ett antal köpingar och landskommuner slogs samman med Nässjö stad. Kommunen arbetar mycket med sin bostadsanpassning, de genomför tex installation av stoltrapphissar,plattformshissar mm. De arbetar också mycket med montering av bla ramper vid entréer, installationer av trygghetssystem för spisar och mycket mer.

Vi hjälpte Vidinge hem med att montera hissar

VIDINGEHEM

Vidingehem har vi jobbat med i ett antal år och sammarbetet bara fortsätter att bli starkare. Deras filosofi är att öka tillgänligheten i tvåvåningshus för de äldre med hjälp av hissar.

Beskriving av företaget:
Vidingehem är ett fristående bostadsbolag som ägs av Växjö kommun. De finns representerade i hela kommunen och äger och förvaltar 1 850 lägenheter och 89 000 kvm lokaler, så som skolor, förskolor och vårdboenden i orterna runt Växjö samt i några av stadsdelarna intill stan.