SPISVAKT

Bränder i hem startar ofta i spisen i samband med matlagning. En spisvakt är en säkerhetsanordning som ska motverka eller varna när det finns risk för brand i spisen. Spisvakten ska antingen varna omgivningen när en brand har uppkommit, eller bryta elförsörjningen till spisen innan branden har uppkommit.

Hur en spisvakt detekterar brand

Det finns flera olika sätt en spisvakt kan känna av om det brinner eller finns risk för brand i spisen.

Rökdetektor

Ett vanligt sätt för en spisvakt att upptäcka en brand är genom att känna av rök. Detta är en effektiv metod, dock så kan branden redan ha tagit fart när röken har upptäckts.

Värmedetektor

Denna metod känner av värme genom en infraröd strålning och slår larm om en viss temperatur har uppnåtts, vanligtvis 250–400 grader.

Vad gör en spisvakt?

En spisvakt är till för att förhindra att bränder uppkommer och sprider sig. Den gör detta genom att antingen varna vid brand eleler förhindra att brand uppkommer genom att varna vid rök- eller värmeutveckling.

Kan man installera Spisvakt själv?

Det beror på viken typ av spisvakt det gäller. En spisvakt med fast anslutning måste installeras utav en behörig elektriker. En spisvakt med stickpropp är tillåtet att ansluta själv.

Vad kostar Spisvakt?

Spisvakter finns i flera olika prisklasser beroende på modell. Vanligtvis kostar en spisvakt mellan 3.500 – 5000 kronor.