Rullstolsramper

Vårt rullstolsramper är utformade med sex olika modulära ramplängder för att passa en mängd olika behov och situationer. Alla våra rampdelar är självbärande, vilket ger dem robusthet och stabilitet. Varje enskild rampdel kan användas självständigt tillsammans med övre och nedre anslutningsdelar, eller kan enkelt kombineras med andra delar för att skapa en längre sektion. Tack vare detta modulära system kan ramperna anpassas för att i princip uppnå önskad längd efter användarens behov. Vid varje skarv används skarvjärn och stödben som är noggrant anpassade för att säkerställa stabilitet och hållbarhet vid olika längder. Våra rullstolsramper har en invändig bredd på 90 cm och är tillgängliga i separata moduler från 100 cm upp till 300 cm.

Vilplan och räcken för säker och bekväm användning

Vårt system inkluderar fyra olika typer av vilplaner för att möjliggöra smidiga och säkra övergångar: P-1 och P-3 för 90 graders svängar, P-2 för 180 graders svängar, samt P-4 som antingen kan användas som ett kvadratiskt broplan eller som en förlängning av ett befintligt broplan utanför en entré.

För ökad säkerhet erbjuder vi även räcken som enkelt kan monteras på alla delar av systemet. Dessa räcken fästs med hållare i förborrade hål, vilket gör det möjligt att smidigt lägga till eller ta bort räcken efter behov. Även om användning av räcken inte är obligatoriskt, rekommenderar vi starkt deras användning, särskilt vid större höjder för att maximera säkerheten.

Anpassade lösningar för speciella behov

Utöver våra standardmoduler erbjuder Hissteknik även skräddarsydda lösningar för att möta specifika behov och utmaningar. Ett exempel kan vara behovet av ett specialdesignat plan direkt utanför en entrédörr, där användare har gott om utrymme att stänga dörren i lugn och ro. Detta anpassade plan kan även utrustas med trappsteg för de personer som inte behöver använda rampen.

Regler för konstruktion enligt Svensk Byggnorm

För konstruktionen av rullstols- och tröskelramper finns det specifika regler enligt Svensk Byggnorm som måste följas för att garantera säkerhet och tillgänglighet. För det första, den brantaste tillåtna lutningen på en ramp är en lutning där längden är tolv gånger höjden. För det andra, för alla ramper som överstiger sex meter i längd, krävs installation av ett vilplan för att ge användare möjlighet att vila och säkerställa bekväm passage.

Genom att följa dessa riktlinjer, säkerställer vi att våra rullstolsramper inte bara är funktionella och tillgängliga, utan också säkra och i enlighet med nationella byggnormer.

Rullstolsramper i aluminium