RPSP Trapphiss

RPSP

RPSP tillverkas av hög kvalitativa material. Alla exponerade ytor/delar är tillverkade av anodiserad aluminium för att garantera en rostfri produkt. Gejdskenands design harmionierar med alla miljöer och går att använda som ledstång. RPSP kan installeras direkt på väggen men också på stolpar. Hissen kan installeras på några få timmar. Man behöver bara montera gejdskenan, köra på plattformen och ansluta till ström- så är hissen i stort färdig.

Specifikation

Märklast: 250kg till 325kg beroende på lutning

Märkhastighet: 0,07m/s ( 0,14 M/S tillval)

Effekt: 0,75 kw

Elanslutning: 230 V

Manöverspänning: 24 V

Max Färdbana: 40m

Max lutning: 45 grader

Min trappbredd: 955 mm med std- plattform

Max trappbredd: 755 mm med spec- plattform

Egenvikt: Plattform 130kg, gejdskena 14kg/m

Uppfyller: Maskindirektivet 2006/42/CE

Tillval:

Olika plattformsstorlekar
El regl. upp- och nedfällning av lastplan
Fjärrkontroll på stannplan
Utomhusversion
Förhöjd markhastighet 0,14 m/s
Reservströmsaggregat
Radiokontroll
Långsidesramp
Fällstis
Utomhusöverdrag