Villahiss i hem

LÅGLYFTAR

Låglyftar hjälper till att lyfta rullstolsanvändare och rörelsehindrade vid lägre nivåskillnader. Våra låglyftar klarar nivåskillnader på upp till 875 mm. Se vårt utbud härnedan.