STOLHISS

När du väljer en att köpa en stolhiss av oss kan du lita på att vi hjälper till med montering och ser till att allt blir ordentligt gjort. Vi har två olika sorters stolshissar från Thyssen, Levant och Flow 2. Levant är anpassad för raka trappor och Flow är anpassad för svängda trappor.