DÖRRAUTOMATIK

Vi erbjuder system kallade dörrautomatik som hjälper till med att öppna dörrar automatiskt. Denna typ av automatisk dörröppnare kan hjälpa handikappade att öppna dörrar samt när ett stort antal personer ska passera en dörr samtidigt. Vi erbjuder två olika modeller inom dörrautomatik.

950 BM

Denna automatiska dörröppnare är konstruerad med ett fjädrande system för mjuk öppning och stängning.

950 BSM

Denna modell består av ett fjäderlöst motoriserat system.

Båda våra modeller kan monteras antingen på karmöverstycket eller på själva dörren, beroende på vilken arm som används. Täck-kåpans innovativa form och tydliga stil kombinerad med en läcker design gör det väldigt speciell. Våra automatiska dörröppnade kommer att smälta in snyggt i dörren och dörrkarmen utan att sticka ut allt för mycket.

Automatisk dörröppnade 950

Vad är en Automatisk Dörröppnare?

En automatisk dörröppnare är ett elektroniskt system som gör det möjligt för dörrar att öppnas och stängas automatiskt, oftast genom en sensor eller fjärrkontroll. Dessa system är utformade för att ge enkel och säker åtkomst till byggnader utan att fysiskt behöva öppna eller stänga en dörr.

Fördelar med Automatiska Dörröppnare

 1. Ökad Tillgänglighet: De underlättar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och de som har svårt att manuellt hantera dörrar.
 2. Hygien: I hälsovårdsinrättningar och matberedningsområden minskar de risken för korskontaminering genom att eliminera behovet av att röra vid dörrhandtag.
 3. Bekvämlighet : De erbjuder bekvämlighet genom att tillåta enkel passage, särskilt i områden med hög trafik eller där händerna ofta är upptagna.
 4. Säkerhet: Många system inkluderar säkerhetsfunktioner som förhindrar att dörrar stängs om det finns ett hinder i vägen.

Typer av Automatiska Dörröppnare

 1. Svängdörröppnare: Dessa är designade för att automatiskt öppna och stänga standard svängdörrar.
 2. Skjutdörröppnare: Vanligt i kommersiella miljöer, dessa öppnare tillåter dörrar att glida öppna och stängas automatiskt.
 3. Sensorbaserade system: Använder rörelse- eller närhetssensorer för att aktivera dörröppningen.
 4. Fjärrkontrollerade öppnare: Kan styras via en fjärrkontroll, vilket är idealiskt för personer med begränsad rörlighet.

Överväganden vid Installation

 1. Kompatibilitet: Det är viktigt att säkerställa att den automatiska dörröppnaren är kompatibel med den befintliga dörrens typ och storlek.
 2. Kostnad: Kostnaderna varierar beroende på typen av dörröppnare och installationskomplexiteten.
 3. Underhåll: Regelbundet underhåll krävs för att säkerställa att systemet fungerar korrekt och säkert.
 4. Lokala Föreskrifter: Vissa regioner kan ha specifika föreskrifter gällande installationen av automatiska dörröppnare, särskilt i offentliga byggnader.