DÖRRAUTOMATIK

Vi erbjuder system kallade dörrautomatik som hjälper till med att öppna dörrar automatiskt. Denna typ av automatisk dörröppnare kan hjälpa handikappade att öppna dörrar samt när ett stort antal personer ska passera en dörr samtidigt. Vi erbjuder två olika modeller inom dörrautomatik.

950 BM

Denna automatiska dörröppnare är konstruerad med ett fjädrande system för mjuk öppning och stängning.

950 BSM

Denna modell består av ett fjäderlöst motoriserat system.

Båda våra modeller kan monteras antingen på karmöverstycket eller på själva dörren, beroende på vilken arm som används. Täck-kåpans innovativa form och tydliga stil kombinerad med en läcker design gör det väldigt speciell. Våra automatiska dörröppnade kommer att smälta in snyggt i dörren och dörrkarmen utan att sticka ut allt för mycket.

Automatisk dörröppnade 950

Dörrautomatik erbjuder flera specifika fördelar för personer med funktionshinder, vilket underlättar tillgängligheten och ökar deras självständighet. Några av dessa fördelar inkluderar:

  1. Ökad självständighet: Automatiska dörrar gör det möjligt för personer med funktionshinder att själva öppna och stänga dörrar utan att behöva be om hjälp. Detta ökar deras självständighet och förmåga att röra sig fritt.
  2. Tillgänglighet för rullstolsanvändare: Rullstolsanvändare kan ha svårt att manuellt öppna och stänga dörrar, speciellt tunga dörrar. Automatiska dörrar eliminerar detta hinder, vilket gör det lättare för dem att komma in och ut ur byggnader.
  3. Hjälp för personer med begränsad rörelseförmåga: Personer som lider av smärta eller har begränsad styrka och rörelseförmåga i armar och händer kan ha svårt att använda traditionella dörrhandtag. Automatiska dörrar kräver ingen fysisk ansträngning för att användas.
  4. Lättillgängligt för personer med synnedsättning: Många automatiska dörrsystem är utrustade med ljudsignaler eller taktila markeringar på golvet, vilket hjälper personer med synnedsättning att navigera genom dörröppningar säkert och effektivt.
  5. Förebygger skador: Manuellt hanterade dörrar kan orsaka olyckor eller skador, särskilt för personer med funktionshinder. Automatiska dörrar minskar risken för sådana incidenter.
  6. Förbättrad hygien: Automatiska dörrar eliminerar behovet av att röra vid dörrhandtag, vilket är viktigt för personer med nedsatt immunförsvar eller de som är känsliga för infektioner.
  7. Kan anpassas efter behov: Vissa automatiska dörrsystem erbjuder anpassningsbara funktioner, som justerbar öppningshastighet och hålltider, vilket kan vara särskilt användbart för personer med funktionshinder som kräver extra tid för att passera genom dörrar.