INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy gäller från 1 januari 2018

VARFÖR HAR VI EN INTEGRITETSPOLICY?

Hissteknik AB (”Hissteknik AB”, ”vi”, ”oss”) arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en god nivå när det kommer till våra kunders integritet samt de personer som besöker vår hemsida. Med hjälp av denna policy strävar vi efter att vara ett transparent företag, som har förståelse för vilka uppgifter vi samlar in, använder och lagrar. Allt för att du som kund och besökare ska känna dig trygg med att de sker i enlighet med EU:s integritetslagstiftning (GDPR och Personaluppgiftslagen).

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Hissteknik AB, orgnr: 55662-8409 – adress Boklövsvägen 26, 342 53 Lönashult

Kontakta oss på telefonnummer 070 – 568 94 32 för att komma i kontakt med personuppgiftsansvarig som ansvarar behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa till telefonnumret ovan eller skicka ett e-postmeddelande till ulf@hissteknik.com.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter är exempelvis; namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också krypterad information eller uppgifter av olika slags elektroniska identiteter i form av IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. När du gör ett köp hos oss kommer du att lämna vis information om dig till oss. Informationen du lämnar kan till exempel vara ditt namn, dina kontaktuppgifter eller telefonnummer.

Vi kan även komma att behandla uppgifter i marknadsföringssyfte.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OM VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN?

Hissteknik AB samlar in dina personuppgifter på flera olika sätt, men i första hand samlar vi in information direkt från dig.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter i form av ditt namn, din e-mailadress, leveransadress, hemadress och telefonnummer. Syftet är att vi ska kunna administrera ditt köp och fullfölja vår förpliktelse gentemot dig som kund. Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet i avseende till ditt köp, utifrån den lagliga grunden som existerar.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas i syfte att kontakta dig för att hantera garanti/försäkringar, eller för att kunna fullgöra uppdrag.

MARKNADSFÖRING AV VÅRA PRODUKTER/TJÄNSTER VIA BREV/E-MAIL

Om du har lämnat ditt samtycke i samband med att du genomfört ett köp, så kommer vi använda ditt namn och din e-mail/postadress för att marknadsföra våra utskick i form av nyhetsbrev, informationsbrev etcetera.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina uppgifter behandlas endast av oss. Din information kan delas med våra leverantörer i enlighet med garantifrågor.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas i syfte att kontakta dig för att hantera garanti/försäkringar, eller för att kunna fullgöra uppdrag. Vi sparar dina personuppgifter i 5 år om du inte har godkänt samtycke till att vi sparar dina uppgifter längre. Om du samtycker till det specifikt, så sparar vi dina personuppgifter upp till 10 år.

Du har rätt att begära ut dina personuppgifter från oss, samt att begära korrektur av felaktiga uppgifter eller att bli raderad från vår kunddatabas.

KUNDVÅRD

Vi använder dina personuppgifter i syfte att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis reklamationer. Vi använder ditt namn och eventuella ordernummer för att kunna identifiera dig. Dina kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer används för att vi ska kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden.

HUR KAN DU PÅVERKA VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, har du rätt att kostnadsfritt få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt att begära att personuppgifter om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i vissa ändamål, till exempel om du inte önskar att inte få direktreklam.