RAMPER

VILPLAN OCH RÄCKEN RAMPDELAR

Systemet är uppbyggt med sex olika ramplängder. Samtliga rampdelar är självbärande. En ensam rampdel kan användas själv tillsammans med övre och nedre anslutning eller skarvas ihop med andra till en längre sektion. I princip kan man bygga hur lång ramp som helst. I varje skarv används skarvjärn och stödben som är anpassade till rätt längd. Våra ramper har en invändig bredd på 90 cm och finns i separata moduler från 100 cm till 300 cm.

Vilplaner
Till systemet finns 4 st vilplaner som ramperna kan anslutas till. P-1 & P-3 för 90 graders svängar. P-2 för 180 graders svängar. Samt P-4 som används som ett kvadratisk broplan eller en förlängning utav befintligt broplan utanför en entré.

Räcken
Till samtliga delar i systemet finns räcken som enkelt monteras med hållare som fästes i förborrade hål. Rampen kan lätt kompletteras med räcken i efterhand efterom att alla delar alltid är förberedda för räcken. Det finns inget tvång på räcken men det är att rekommendera när höjderna är stora.

Special
Utöver våra standardramper tillverkar Kvistberga också måttbeställda system. Det kan t.ex. behövas ett speciellt plan direkt utanför entredörren, där man har plats att i lugn och ro stänga dörren efter sig. Detta plan kan även förses med trappsteg för de personer som ej behöver nyttja rampen.

Regler för byggnation
Enligt Svensk Byggnorm finns det två regler som måste följas. För det första får man som brantast bygga en ramp där längden är 12 x höjden. För det andra så får man inte bygga längre ramp än 6 meter utan att först lägga in ett vilplan.

Viloplan

TRÖSKELRAMPER

Det enklaste sättet att lösa ett tröskelproblem är att täcka tröskeln med vår heltäckande tröskelramp. Denna har ett lutande plan på var sida om tröskeln och är mycket enkel att såväl lägga dit som att ta bort.

Tröskelramp – Kilen
Vill man kunna stänga dörren utan att ta bort rampen, väljer man någon av våra tröskel- “kilar”. “Kilen” är mycket enkel att montera. Som lagervara kan ni välja mellan räfflad durkplåt för utomhusbruk. För inomhus bruk finns ekimitation eller bronseloxerad. Levereras som 1meter eller 2.5 meters längder som anpassas själv efter dörrens bredd vid montering.

Täckplåtar
Vill man ta bort tröskeln, väljer man någon av våra täckplåtar för att dölja skavanker under tröskeln. Levereras som 1meter eller 2.5 meters längder som anpassas själv efter dörrens bredd vid montering. Täckplåtar finns numer i två färger, bronseloxerad eller ekimitation.

Tröskelramper