Hissar - stolhiss, plattformshiss och trapphiss

Korpalyckebygg

Korpalyckebygg AB är ett byggföretag med lång tradition, som utför små som stora uppdrag åt både privatpersoner och företag. Företaget har lokal förankning i och omkring Tingsryd. Vi har samarbetat med Korpalyckebygg sedan 1998 och då leverarat allt från lyftbord, plattformshissar och trapphissar.

Länk till Korpalycke Bygg AB:s hemsida

Logotype Korpalycke Bygga AB