Hissar - stolhiss, plattformshiss och trapphiss

Växjö Kommun

Växjö Kommun är ett geografiskt, kommersiellt, kulturellt och miljö centrum i södra Sverige och det nav kring vilket hela Sydostregionen växer och utvecklas. Med närmare 80 000 invånare är Växjö en expanderande universitetsstad med många små och medelstora företag inom en mängd olika branscher. Växjö Kommun jobbar mycket med att underlätta vardagen för funktionshindrade genom att installera trapphissar, vertikalhissar, spistimers och trösklar mm.

Länk till Växjö Kommuns hemsida

Bild på gågata i Växjö