Hissar - stolhiss, plattformshiss och trapphiss

Nässjö Kommun

Nässjö Kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer och bildades 1971 då ett antal köpingar och landskommuner slogs samman med Nässjö stad. Kommunen arbetar mycket med sin bostadsanpassning, de genomför tex installation av stoltrapphissar,plattformshissar mm. De arbetar också mycket med montering av bla ramper vid entréer, installationer av trygghetssystem för spisar och mycket mer.

Länk till Nässjö Kommuns hemsida

Bild från Nässjö