Hissar - Stolhiss, plattformshissar, trapphissar

ISO-A

Tvådelad skjutlucka i bänkhöjd för att underlätta i- och urlastning. Används bl.a. i restaurangmiljö.
Hissen kan i kombination med exempelvis transportörer byggas ihop till ett automatiserat materialhanteringssystem med microprocessorstyrning.

Specifikation:

Korgstorlek
Bredd Djup Höjd
50-100 0,4 400-1000 500-1000 600-1200
150-300 0,25 500-1000 600-1000 600-1200
Schaktbredd = korgbredd + 300 mm
Schaktdjup = korgdjup + 150 mm
Topphöjd = betjäningshöjd + korghöjd + 1100/1350

 

Produkt_ISO-A